Hielmerk voor pijpenmakerij De Goudse Pijp

  

Pijpenmakerij De Goudse Pijp heeft nu ook
een eigen hielmerk (maart 2013)

Hieronder een afbeelding van dit merkteken, dat in het vervolg op de Goudse kleipijp
is te vinden gemaakt door de Pijpenmakerij De Goudse Pijp.

 

Hielmerk (eigen merkteken) Naarmate de vaardigheden van de pijpmakers toenamen en de markt kwaliteit meer gaat waarderen ontstaat er een behoefte om de pijpen van een eigen merkteken te voorzien.

In eerste instantie betreft het vaak een eenvoudig figuur aangebracht
onder op de hiel van de pijp.

Later ontwikkelt men echte stempeltjes met daarin de initialen
van de maker dan wel een afbeelding.

Twee letters In eerste instantie volstond men met maximaal 2 letters.
Toen de combinaties uitgeput raakten zocht men naar alternatieven.
Die werden gevonden in het gebruik van 3 of soms wel 4 letters
of ook wel uit cijfercombinaties.
Er ontstond al snel een soort merkentrouw van
pijphandelaren en pijprokers.
Sommige gewilde merken werden dan ook al snel verhuurd
of verkocht dan wel nagemaakt.

Gilden De officiële gilden (met name in Gouda en Amsterdam)
hielden daarom een registratie bij van merken en de eigenaren daarvan.
Er werd regelmatig door een vertegenwoordiger van het gilde
gecontroleerd of pijpmakers zich niet schuldig maakten aan het gebruik
van merken die aan een collega toebehoorden. Uiteraard werkte dit alleen in
steden die onder de jurisdictie van "Holland" vielen.

Elders in het land, maar ook in het buitenland, werden de populaire
merken in grote aantallen nagemaakt.
Gouda deed nog een extra poging
om in ieder geval binnen Holland herkenbaar te blijven door bij de
beste kwaliteit pijpen ("de porceleijene pijpen"), de hiel aan de zijkant
ook nog eens te voorzien van een afdruk van het wapen van Gouda.
De mindere kwaliteiten kregen boven het wapen de letter "S" ("slegte")
toegevoegd.
Helaas voor Gouda werd ook dit kenmerk buiten Holland naar hartelust nagemaakt.