Museum De Moriaan

Museum ,,de Moriaan” Gouda geschiedenis

Februari 1938

In tegenwoordigheid van vele autoriteiten uit Gouda en omgeving en tal van andere belangstellenden is in Gouda een pijpen- en aardewerkmuseum geopend, dat gesticht is in het zeer bijzonder daarvoor geeigend gebouw De Moriaan aan de Westhaven, een merkwaardig oud koopmanshuis, waarin van 1600 tot aan de 18de eeuw gevestigd was de suikerraffinaderij de GOECOOP en van de 18de eeuw af het bedrijf is gevestigd van den koffie-, thee-, snuif- en tabakshandel ,,De Moriaan”, tot aan 1920, toen het gebouw door de gemeente Gouda is aangekocht om het te bestemmen tot huisvesting van het museum van oudheden.

Vanaf 1600

Dit museum DE MORIAAN bevat een onder de deskundige leiding van den heer D.A. Goedewaagen bijeengebrachte fraaie verzameling van pijpen en aardewerk van 1600 af, den tijd dat deze bedrijven, in Gouda werden gevestigd. Door schenking en aankopen zullen deze verzamelingen op peil worden gehouden, zodat de gansche ontwikkelingsgang van deze merkwaardige industrieën daarin blijvend tot uiting zal komen.

Opening door burgemeester Gaarlandt Na een welkomstwoord van de voorzitter der museum-commissie, mr. Dr. J. Smit en een korte inleiding van de heer Bert C. Helbers uit Overschie, heeft burgemeester Gaarlandt van Gouda dit museum officieel geopend.

Bron: Het Vaderland maandag 21 februari 1938

In november 2006 werd het Pijpenmuseum ,,de Moriaan” ontruimd en nu nog wordt een gedeelte van deze prachtige collectie getoond in ,,Museum Gouda”. Momenteel staat het pand te koop en wil de gemeente Gouda zich ontdoen van het imposante gebouw.