Immaterieel erfgoed Nederland UNESCO

 

Goudse kleipijpen maken
op de Nationale Inventaris Immaterieel
Cultureel
erfgoedlijst Nederland/ UNESCO

Op 2 december jongstleden ontving Gouwenaar en parttime ambachtelijk Goudse pijpenmaker
Patrick Vermeulen het bericht dat 'zijn' ambacht nu erkend is als Immaterieel Erfgoed.
Met de ondertekening van een certificaat staat het ambacht officieel op de Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Deze nationale inventaris vloeit voort uit het
UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Daarmee krijgt het ambacht als eerste ambacht in Zuid-Holland een internationale status.

Hoewel op persoonlijke titel toegekend aan Vermeulen, wil hij nadrukkelijk het predicaat
uitdragen voor en namens de pas opgerichte Stichting De Goudse Pijp. Met de erkenning en
tal van andere activiteiten hebben Vermeulen en de Stichting een eeuwenoude traditie
nieuw leven ingeblazen. Een kans die Vermeulen en de Stichting De Goudse Pijp met b
eide handen aangrijpen om een aantal interessante nieuwe ideeën en initiatieven te ontwikkelen.
Zo werken zij nu onder meer hard aan een Pijpenroute door Gouda.

Voorwaarden Dit soort activiteiten horen overigens ook uitdrukkelijk bij de voorwaarden
die aan het verlenen van de erkenning zijn verbonden. Zo moest het ambacht om te beginnen een
levende traditie zijn, die al generaties lang wordt doorgegeven. Er diende vervolgens een
erfgoedzorgplan te worden ontwikkeld waarin de traditie in kaart was gebracht.
En ten slotte moest er een plan zijn om het ambacht door te geven aan volgende generaties.

Het erfgoedzorgplan dient ook concrete stappen te beschrijven, die genomen zullen worden
om het ambacht van het maken van Goudse kleipijpen ook in de toekomst levensvatbaar te houden.
Het plan wordt namens de UNESCO door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en I
mmaterieel Erfgoed (VIE) elke twee jaar geëvalueerd.