Goudse pijpenmaker in Gouden Handen

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed
heeft 2012 en 2013 uitgeroepen tot de

Jaren van het Ambacht

Een van de activiteiten is de uitgave van het boek Gouden Handen.

In dit boek worden zevenenveertig ambachten beschreven met prachtige foto’s.

Ook twee Gouwenaars komen voor in dit omvangrijke werk.
Reinier Boot Delfts blauw kunstschilder en
kleipijpmaker Patrick Vermeulen van de Stichting De Goudse Pijp.

AMBACHT

Ambachten zijn een wezenlijk onderdeel van het bestaan en
bepalen voor een groot deel de kwaliteit van ons leven

 

Hollands vakwerk moet weer iets worden om trots op te zijn

 

Voor Ambachtsmensen is de kwaliteit van wat ze maken heel belangrijk

 

Het Ambachtelijke is zeldzaam geworden en daardoor meer bijzonder

 

Je moet je Ambacht beheersen en de historie gebruiken

 

De herwaardering van het Ambacht is zeker niet alleen een nostalgische beweging