channel1.jpgchannel2.jpg

Home

Tradities

 

Pijpentraditie bij Utrechtse studenten USR

 

Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina, zoals de naam voluit luidt, is opgericht in 1911 en is daarmee de oudste gemengde studentenvereniging van Utrecht. Ruim honderd jaar later is zij nog altijd een bloeiende vereniging met bijna 1400 leden. Sinds 1919 zit Unitas S.R. in haar societeit 'Symposion' aan het Lucasbolwerk. De beginselen die deze vereniging al vanaf de oprichting kent, staan nog steeds hoog in het vaandel.

November 1951

Voorafgegaan door de traditionele boerenkoolmaaltijd begon gisteravond de Oudejaarsavond van Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina.

Het aantal deelnemers aan deze maaltijd was zo groot, dat in alle zalen der sociëteit leden en reünisten opeen gepakt boerenkool zaten te eten.

Goudse pijpen Omstreeks tien uur kwamen de Goudse pijpen weer voor de dag een bijzonder mooie tradite.

Bron: Utrechts Nieuwsblad

 

 

 

 

 

 

 

 

Goudse kleipijp traditie in Nieuwendam 1953


Er worden zo onder de rook van de grote stad (Amsterdam) nog merkwaardige tradities geerbiedigd. Zo zijn de bestuursleden van het Begrafenisfonds ,,Gedenkt te sterven” te Nieuwendam verplicht, bij een vergadering van het fonds, een Goudse pijp te roken. Degenen, die dezer dagen aanwezig waren bij de viering van het 125-jarig bestaan van dit Nieuwendammer Begrafenisfonds, hebben dan ook kunnen constateren, dat het gebruikt nog altijd in hoge ere werd gehouden.

Begrafenisfonds opgericht Op het eerste deel van de dijk (huidige Nieuwendammerdijk dateert uit 1516), waar we nu lopen, staan vooral kleine arbeidershuisjes uit de 19de eeuw. Op nummer 215 was tot in de jaren zestig café IJzicht te vinden, waar in 1828 het nog steeds bestaande Nieuwendammer begrafenisfonds werd opgericht. De dorpstradities zijn levendig. Zo vergadert het meer dan 150 jaar geleden opgerichte begrafenisfonds ‘Gedenk te sterven’ in Cafe ’t Sluisje.

Café ’t Sluisje vierde in 2004 zijn 100 jarig bestaan. Het interieur van het café is nog als van ouds. Sinds de jaren zeventig wordt de zaak weer gerund door de nazaten van de oorspronkelijke caféhouder.

De vergaderingen kenmerkten zich steeds door grote vrolijkheid. bron: Algemeen Handelsblad 11 november 1953

 

  

  

  

Bruidegomspijp

Huwelijk Hier zien we een bruidegomspijp en bruidsboeket in een pronkkastje uit 1902. In de 17e eeuw raakte de bruiloftspijp (Gouda) in gebruik. De bruidegom kreeg de pijp van zijn naaste familieleden. Op de bruiloftsdag werd kort na de toespraak van één van de buren de versierde bruidegomspijp aangereikt. De bruid stopte de pijp, stak hem aan en gaf hem aan haar echtgenoot, om zo haar ondergeschikte rol aan haar man kenbaar te maken. Na de bruiloft kreeg de bruidspijp een ereplaats in een toonkast in de mooie kamer van de boerderij, vaak samen met het bruidsboeket. Op speciale gelegenheden kwam de pijp dan weer tevoorschijn:

Vlam in de ketel. Wedstrijd wie het langst de pijp kon laten branden

  

  

Een traditie die in Gouda enkele jaren geleden is stopgezet door enkele voorstanders van de anti rookwet.

Met een vastgestelde hoeveelheid tabak, meestal drie gram, wordt uit identieke pijpen gerookt. Slechts in de eerste minuut van de wedstrijd mag de pijp worden aangestoken, met niet meer dan twee lucifers. Daarna gaat het erom de pijp zo lang mogelijk brandend te houden. Terwijl een pijp tabak doorgaans na een half uur op is, lukt het de geoefende wedstrijdroker om de pijp meer dan twee uur te laten branden.

Nu het stadhuis in Gouda weer leeg komt is het misschien een mooi moment om dit evenement in ere te herstellen.

Hieronde een filmpje van hoe het er aantoe gaat bij een kleipijprook wedstrijd. Deze wedstrijd is gehouden in Sneek.