Goudse pijp-raadsel Tholen 1961

Foto Oudelandse Poort Tholen

Goudse pijp-raadsel Tholen 1961

Bij de rioleringswerkzaamheden in Tholen zijn de fundamenten van de Oudelandse Poort
blootgekomen.
Verrassend was dit niet. Men had niet anders verwacht.

Geheim Toch heeft de bodem een geheimpje prijsgegeven dat al lange jaren in de
zwarte grond heeft gesluimerd.
Het merkwaardige feit doet zich voor dat de gravers een
opvallende hoeveelheid pijpenkopen vonden.

Gewone stenen pijpenkopen, waarin vroeger waarschijnlijk ponden tabak zijn gesmoord.
Want dat het gebruikte pijpen zijn is wel duidelijk als men de zwartgerookte binnenkant ziet.

Opschrift Het zijn Goudse stenen pijpen die bijna allen een opschrift hebben.
Op de ene staat een wapen de ander is versierd met een naam.
,
,GOUDSE SCHIPPERS, lazen we op een van de koppen,  die de werklieden in de zak steken.

Aan de meesten zit nog een klein stukje steel, die zouden dus nog te gebruiken zijn.
Welke geschiedenis er achter deze enorme concentratie van
gebruikte tabakspijpen zit is ons niet bekend.

Veronderstelling Maar een mogelijke veronderstelling – die uiteraard geen enkele
feitelijke basis heeft – zouden we toch gaarne publiceren.
In vroeger jaren, toen men voor
een pijpje taback nog uitgebreid de tijd nam, kende men rookgewoonten die soms veel
weg hadden van een rituele handeling.

Bekend was de stenen Goudse pijp die niet zelden een meter lang was en waarvan
men er een aantal nin een houten rek plaatste.

Delicatesse Het roken uit de pijpen met een bijzondere lange steel had een aparte bekoring.
De rook, die een extra lange weg moest afleggen, koelde n.l. aangenaam af. 

Het was een aparte delicatesse nuit die lange pijpen te roken en het is aan geen twijfel
onderhevig dat men daar uitgebreid de tijd voor nam.

Men moest zich een kring van koutende mannen voorstellen, die zuigend aan een
meterslange
pijp.
De pijpekoppen werden in het midden van de kring op de grond gelegd.

Oer-genoegelijke-rook-uurtjes Talloze sterke verhalen deden tijdens dergelijke
oer-genoegelijke rook-uurtjes de ronde. Het lijkt – volgens ons – waarschijnlijk dat vroeger
vlak bij de Oudelandse Poort een soort herberg moet hebben gestaan waar de mannen
speciaal voor hun rook-uurtje heen gingen.
Een ieder zette dan na het gebruik z’n pijp
weer in het rek. Om vergissingen te voorkomen had elke pijpekop een kenteken.

Deze veronderstelling lijkt te kloppen met de vondsten die men nu doet.
Op een van de pijpekopen zagen we zelfs een naam staan ,,NICO BAKKER” stond er op.

Volkomen gladde koppen zijn momenteel nog niet gevonden.

In elk geval heeft Tholen een pijp-raadsel.
Men breekt zich het hoofd over de
herkomst van zoveel rookgerei.

Bron: Zeeuwsch Dagblad 24 november 1961