Minister Marshall ontvangt Vredespijp 1948

Goudse (vredespijp) voor
Amerikaa minister Marshall

 

foto: Roger Carlet

1948

Goudse pijp en Groningse Tabak
voor de Amerikaanse
Minister

van Buitenlandse Zaken.

September 1848 2 redacteuren van de Zeeuwsche Courant naar Parijs gefietst (UNO)
om de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken een Goudse (vredespijp) gevuld
met Niemeijers tabak uit Groningen aan te bieden.
Mooie combinatie van Goedewaagen met de bekende tabak van Niemeijer.
De heer  Winslow, de secretaris van Minister Marshall leverde dit bijzondere
cadeau af aan Minister Marshall.

  

Dankwoord minister Marshall

Ten eerste waardeer ik het denkbeeld en de buitengewone persoonlijke moeite die
u hebt getroost door deze collectie prachtige ,,vredespijpen” en de uitstekende tabak

voor mij uit Nederland mede te nemen.

 

VREDE

Dit symbool van een sterk verlangen naar vrede door u en uw medeburgers
betoond, zal een voortdurende bron van aansporing voor mij zijn bij mijn
pogen om vreedzame levensvoorwaarden over de gehele wereld te scheppen!!!
George C. Marshall

 

Bron: Zeeuwsch Dagblad maandag 13 december 1948