Oud Gouds pijpgebruik in Hoevelaken 1906”

 

NH Kerk Hoevelaken (foto wikipedia) 

Oud Gouds pijpengebruik in
H
oevelaken 1906

De vreemdeling die zich maandagavond in het dorp Hoevelaken had opgehouden,
zou zich zeker wel verwonderd hebben, wanneer hij tal van mannen had gezien,
oudere en jongere met lange Goudse pijpen (Gouwenaars).
Hier stonden enkele te
praten, verderop een groep rustig huiswaarts rookend uit de lange Gouwenaars,
zoals vroeger de Hollanders uit de Regententijd.

Zaadgeld Eenmaal in het jaar kon men deze aloude gewoonte zien, bij
gelegenheid dat de ZAADGELDEN zijn de belastingpenningen welke aan
de N.H. Kerk te Hoevelaken moesten worden opgebracht.
Het is een heel
oude belasting waarvan de oorsprong misschien moeilijk is na te gaan en stellig
eeuwen oud.
Zij dateert uit het tijdperk voor de Hervorming. Zeker is het dat het
geld vroeger schaars was en het viel dan de boer moeilijk de kerk met geld te
helpen en daarom schonken ze een deel van de oogst.
Wellicht hebben velen
zich verbonden hun jaarlijkse gift geregeld e voldoen.
Hoe het zij, deze belasting
is een recht van de kerk geworden eeuw in eeuw uit, tot op de dag van vandaag
onder de naam ZAADGELD.
Bij bijna alle landerijen in de gemeente Hoevelaken
wordt zaadgeld geheven.

Rogge In de archieven van de kerk berust een staat, waarop is aangegeven
hoeveel rogge ieder verschuldigd is te geven, uitgedrukt in schepel, kop en maatjes.

Sedert lange tijden neemt de kerk geen rogge meer aan, doch men berekent de waarde
van het verschuldigde, waarbij men als koers aanneemt de prijs van de rogge
in het begin van november.

Korenmarkt Amersfoort Toen Amersfoort nog een korenmarkt had, nam
men de prijs van de rogge op de laatste marktdag voor de betaling der zaadgelden,
welke op 11 november geschiedt (als dit geen zondag is).
Bij de afgelegen boerderijen,
wordt het geld door de koster opgehaald, doch de meeste boeren komen zelf betalen en
men doet dit niet graag aan een ander overlaten.
Men vindt er wat gezelligs in,
misschien omdat men reeds jaren deze tocht maakte (evenals de voorvaderen ook deden)
doch ook, omdat men op weg kennissen, buren en familieleden aantreft en niet te vergeten,
omdat in de kerkekamer nog een tractatie wacht.

Penningen Wie zijn penningen heeft betaald, wordt uitgenodigd een glas bier te
drinken, waarvan een heel vaatje voorhanden is en daarboven krijgt men een
LANGE GOUWENAAR die men naar believen kon stoppen.
Nog een enkel praatje een
gezelschap trekt deftig dampend de straat op om plaats te maken voor nieuwe betalers.

Deze traditie schijnt even oud als de ZAADGELDEN te zijn.

Bron: Rotterdamsch Nieuwsblad 17 november 1906