1843 verval Goudse pijpenfabrieken”

1843 verval Goudse pijpenfabrieken

Enkele oorzaken
1.
Hoog patentrecht dat door pijpenfabrieken betaald moest worden,
dat niet evenredig was aan de verdiensten. Daar het fabrikaat dat
uit hun fabrieken kwam, nog niet voor gebruik gereed was.

Maar een tweede bewerking moest ondergaan, n.l. het bakken
van de pijpen, dit gedeelte was aan patentrecht onderworpen.

2.
Bepaling, dat het aantal in dienst zijnde werklieden tot maatstaf
is van de classificatie van het patentrecht.
Dit was zeer drukkend
voor hun fabriek, omdat de prijs laag was. Vele kinderen waren in
dienst die weinig arbeid konden verrrichten.
Dus deze kinderen
behoorden dus niet met volwassen werklieden gelijkgesteld te worden.


3.
Hun fabrieken waar meer dan 3000 mensen hun brood verdienden
werd met de totale ondergang bedreigd.
Dit kwam door de hoge
invoerrechten in Duitsland en Belgie.
Een andere oorzaak was de
toename van het sigarenroken in Nederland.
Dus minder pijp(rokers).                                                                                                                                     

Bron: Nederlandse Staatscourant 8-3-1843