Gilde voorschriften

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Het Goudse Pyp-makers Gilde
over het Ambacht

Geen meester-pyp-maker zal iemand aannemen, om
voor een stuk gelts het ambacht van Pyp-maker te leeren,
of zij zullen eerst een jaar moeten ROLLEN,
een jaar TREMMEN en een jaar moeten KASTEN,
eer zij voor Knegts zullen mogen werken op een
boete van twee gulden.

 

Alle jongens en meisjes, hoe jong ze zijn, mogen worden
gebruikt en aangenomen tot het ROLLEN of GLASEN,
zo de jongens willen blijven op het Ambacht,
zullen dat moeten continueren tot hun twaalf jaar, eer zij
tot het TREMMEN van slechte Pypen zullen mogen worden
aangenomen, in welk TREMMEN van slechte Pypen moeten
continueren tot hun vijftiende jaar, eer zij zullen mogen
worden geadmitteert tot het TREMMEN van fijne Pypen,
en zullen de meisjes geen porcelyne Pypen mogen
TREMMEN voor haar achttiende jaar, op een boete
van twaalf gulden.